Tutorials

En l’actualitat es pot investigar digitalment en diferents arxius estatals. Presentem dos tutorials que faciliten l’accés a la informació.

PARES: Portal de Archivos Españoles

El portal PARES conté milers de documents d’accés lliure sobre persones i organitzacions que van tindre protagonisme durant la República. En el tutorial s’explica el procediment a seguir per a trobar-los.

Descarregar

Tutorial d'investigació històrica digital

Oferim un tutorial per a poder investigar documents de font primària en arxius digitals, per a desenvolupar o ampliar investigacions sobre projectes de memòria democràtica.

Descarregar